מדיניות פרטיות

מסמך זה מפרט את מדיניות הפרטיות של אתר מכללת INT  (www.int-college.co.il) אשר נמצא בבעלות איי.טי. המוסד לטכנולוגיה וחדשנות בע"מ (להלן: "החברה").

מסמך זה מתווסף לתנאי השימוש של האתר. מטרת המדיניות היא להסביר מה הם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר.

מסמך זה נוקט בלשון זכר בשל מגבלות השפה העברית אך הוא מיועד לחול על שני המגדרים כאחד.

מדיניות זו חלה על כל המדיות בהן מופעלים האתר ושירותיו והיא חלה אף על כל מידע שנמסר לנו בכתב.

מדיניות זו תעודכן מעת לעת, ובכל עת תחייב אך ורק לפי נוסחה האחרון המפורסם בכל עת רלוונטית. אם אנכם מסכימים למדיניות המפורסמת במועד בו אתם מבצעים פעולה כלשהי, אנא אל תבצעו אותה ועזבו את האתר.

ביצוע פעולה באתר, יצירת פניה או מסירת מידע, משמעם כי קראת את המפורט מטה והסכמת לו.

המידע הנאסף

 1. בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך, זה מידע שאתה מוסר ביודעין מרצונך בעת השארת פרטים, רישום לקורסים, פניה למרכז השמה, פניה למנהל הסטודנטים ומגוון שירותים נוספים שמספקת המכללה, כגון: שם, טלפון, עיר מגורים, כתובת דוא"ל, מין, תאריך לידה. (להלן: "המידע האישי").

 2. החברה תשמור מידע ביחס לשירותים אותם קיבלת בפועל ו/או ביחס למשא ומתן שהתנהל, ככל שהתנהל.

 3. בנוסף למידע האישי, בעת השימוש באתר נאסף מידע סטטיסטי מצטבר שאינו נמסר על ידך ישירות כגון: פרסומות שקראת, מקורות לאתר הבית, תנועות באתר, מקורות השארת פרטים, כתובת ה- IP שלך. מידע זה אינו מזוהה איתך אישית ואינו נשמר ביחד עם המידע האישי שלך.

השימוש במידע הנאסף

 1. החברה תשתמש במידע שנאסף על פי מדיניות פרטיות זו בלבד ועל פי הוראות הדין.

 2. החברה תשמור עותק מהמידע שמסרת לה במקור לטובת השירותים אותם ביקשת, לרבות יצירת קשר איתך באמצעות דוא"ל ו/או טלפון.

 3. החברה תעשה שימוש במידע האישי שלך למטרות הללו: לספק לך את השירותים אותם בחרת או רכשת; לספק לך מידע שיווקי אודות החברה והאתר; לשלוח לך סקרי שביעות רצון; לשלוח אליך הצעות וקידום מכירות שלהערכתנו יעניינו אותך.

 4. אתה רשאי לבקש את מחיקת המידע בכל עת ביצירת קשר עם collegesupport@int-college.co.il במדיה שממנה קיבלנו את פרטיך וממנה תרצה להיות מוסר. אנו נגיב לבקשתך תוך 10 ימים.

 5. המידע האישי שלך יאוחסן ויעובד במערכות המיחשוב של החברה. החברה תעשה כמיטב יכולתה להעביר את המידע האישי שלך דרך סביבה מאובטחת.

מסירת המידע לצד שלישי

 1. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים מידע אישי שלך ו/או מידע שנאסף על פעילותך באתר, למעט במקרים הבאים: (א) במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה ו/או האתר שתחייב חשיפת המידע; (ב) אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין; (ג) אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את המידע אודותיך לצד שלישי; (ד) אם החברה תמכור או תעביר את פעילות האתר לתאגיד כלשהו ו/או אם החברה תתמזג ו/או תימכר לתאגיד אחר ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 2. החברה לא תעביר מידע לצדדים שלישיים לשם קידום מכירות שלה למעט בהסכמתך המפורשת.

Cookies

 1. אתר החברה משתמש ב"עוגיות" (cookies) לצורך תפעול שוטף של האתר וכן לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר וכיד להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.

 2. בזמן הגלישה באתר נשלחת "עוגיה" ליישום בו השתמשת על מנת לגלוש באתר המזהה את הדפדפן שלך בצורה ייחודית. ה"עוגיה" לא פוגעת ביישום שלך ו/או בחוויית הגלישה.

 3. רוב הדפדפנים מאפשרים קבלת "עוגיות" כברירת מחדל, אך, אתה יכול להגדיר את הדפדפן שלך כך שידחה את כל ה"עוגיות" או שיתריע בזמן שליחתן.

פרסומות של צדדים שלישיים

 1. אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרים של צדדים שלישיים, השימוש באתרים אלו היא לפי מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים ולא של החברה.

אבטחת מידע

 1. על מנת לוודא שהמידע האישי שלך מוגן, החברה עושה שימוש בנהלים ומערכות עדכניות לאבטחת מידע. אמצעים אלו מקטינים את הסיכון לחדירה ו/או פריצה לא מורשית למאגר המידע של החברה, אך, אינם מעניקים בטחון מושלם.

 2. החברה אינה מתחייבת שמערכות המידע שלה יהיו חסינות באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית.

שונות

 1. מדיניות הפרטיות כפופה לחוקי מדינת ישראל ותתפרש לפי חוקים אלו.

 2. בכל שאלה תוכלו לפנות אלינו באמצעות collegesupport@int-college.co.il.

מדיניות זו פורסמה ביום __ דצמבר 2018