Excel למתקדמים

40 שעות

למועד הקרוב
קהל יעד
  • מועמדים בעלי רקע בשימוש בתוכנת אקסל.
  • עובדים מתחומים שונים בארגון הנדרשים במסגרת עבודתם להשתמש ביכולות של תוכנת האקסל לצורך הצגה, עיבוד וביצוע חישובים של נתונים.

על הקורס

תכנית לימודים

קורס Excel מתקדם מקנה למשתתפים ידע נרחב בתוכנה שיגביר את האפקטיביות ואת יעילות העבודה. ילמדו פונקציות מתקדמות ומורכבות תוך ניצול היכולות המובנות בה. בקורס זה יכירו המשתתפים את התוכנה, כולל החידושים. יתורגלו אפשרויות השימוש הגלומות בה ובניהול מידע בטבלאות ובבסיסי נתונים תוך ביצוע מניפולציות חשבונאיות על הנתונים. במהלך הקורס ילמדו המשתתפים מיומנויות מעשיות בעבודה וישולבו טיפים מקצועיים שיאפשרו לייעל את עבודתם באופן המקצר את זמן העבודה. בוגרי הקורס יוכלו ליצור גיליונות אלקטרוניים ברמה גבוהה ולהשתמש באקסל ככלי עבודה. הקורס מציע את תוכנת ה- Excel  ככלי אופטימלי ויעיל במיוחד לניהול וניתוח נתונים, ביצוע חישובים מורכבים, תרחישים, דוחות ועוד. במסגרת הקורס הלומדים ירכשו הלומדים ידע מעמיק שיאפשר להם לנצל את מגוון התכונות המתקדמות של אקסל. הידע שיועבר בקורס זה יאפשר למשתתפים בקורס לבצע משימות חישוב מורכבות בקלות וביעילות תוך הגברת התפוקות האישיות והארגוניות. ללימודי בקורס נלווית ערכת ספרות מקצועית וחוברות תרגול ביישום הנושאים הנלמדים.

לייעוץ מקצועי והרשמה השאירו פרטים