פרטים נוספים
whatsapp
לימודי הייטק ב-INT LIVE
טלפון

Basic Java

בקורס זה נכיר את היסודות של תכנות Java ותכנות מונחה עצמים (OOP), נלמד את השפה, הפקודות, הספריות השונות של ה-JDK ונתרגל כתיבה של תוכניות.

 תאריך הקורס: 06/11/2024
 17:30-21:15

מהו קורס Basic Java?

קורס זה כולל את עקרונות הפיתוח כולל תכנות פרוצדוראלי, פיתוח ב-OOP (תכנות מונחה
עצמים) ונושאים מתקדמים כמו פיתוח ועבודה מול בסיסי נתונים.
שפת התכנות Java מאפשרת פתרונות למגוון רחב של דרישות ובפלטפורמות רבות ושונות.
גמישות השפה מאפשרת שימוש בה כמעט לכל מטרה.

תיאור הקורס

 • מבוא, יסודות השפה, הכירות עם ה JVM, מושגים בסיסיים
 • מחלקות ואובייקטים, טיפוסי משתנים, רמות הרשאה
 • משפטי תנאי ולולאות
 • מערכים ונושאים נוספים
 • תכנות מונחה עצמים, ירושה, פולימורפיזם
 • חריגות, קלט/פלט למסך, IO קבצים וספריות
 • מבני נתונים
 • SWING מבוסס GUI

היקף שעות

40 שעות אקדמיות, 8 מפגשים.

יתרונות הקורס

 • למידת תחום מבוקש מאוד בתעשייה ובקרב חברות הייטק
 • מרצים מומחים מהתעשייה
 • תוכנית לימודים מתקדמת המותאמת לדרישות המקובלות בתעשייה

תוכנית לימודים

1
צורה
1

Module 1

o מבוא לOOP
o מבוא לשפת Java, הכירות עם הJVM ומושגים בסיסיים בעולם הג'אווה

מבוא, יסודות השפה, הכירות עם ה JVM, מושגים בסיסיים

2
צורה
2

Module 2

o טיפוסי משתנים
o סוגי משתנים ורמות הרשאה
o מתודות וConstructors
o איתחול אובייקט והקצאות זיכרון

מחלקות ואובייקטים, טיפוסי משתנים, רמות הרשאה

3
צורה
3

Module 3

if else משפט o
switch case משפט o
doו while לולאות o
for לולאות o

משפטי תנאי ולולאות

4
צורה
4

Module 4

o מערכים
break continue משפטי o

מערכים ונושאים נוספים

5
צורה
5

Module 5

o ירושת מחלקות
o דריסת מתודות
instanceofו Casting o
)overloading( העמסה o
constructors ירושת o
superו this המצביעים o
o תרגול: הוספת ירושה ובניית סוגים שונים של לקוחות
abstract מחלקות o
interface ממשקים o
o תרגול: מימוש interface ומחלקות abstract לאובייקט הלקוח
object המחלקה o
equals, toString המתודות o
finalו static מתודות o

תכנות מונחה עצמים, ירושה, פולימורפיזם

6
צורה
6

Module 6

Exceptions חריגות o
Try-catch o
o תרגול: מימוש חריגות וטיפול בשגיאות
o IO בג'אווה
o פקודות קלט/פלט למסך
o טיפול בקבצים, ספריות וכו'

חריגות, קלט/פלט למסך, IO קבצים וספריות

7
צורה
7

Module 7

List, Set, ArrayList, LinkedList, Hashtable o
Iterators o

מבני נתונים

8
צורה
8

Module 8

Frame, Button, Input, List :בסיסיים רכיבים עם הכירות o
o יצירה וטיפול באירועים Events

SWING מבוסס GUI

הרשמה לקורס


  שיחה עם נציג

  דילוג לתוכן