פרטים נוספים
whatsapp
לימודי הייטק ב-INT LIVE
טלפון

Linux Fundamentals

לינוקס היא משפחה של מערכות הפעלה מבוססות UNIX הבנויה על עקרונות הקוד הפתוח ולרוב מופצת בחינם ברשת האינטרנט.

 תאריך הקורס: 11/09/2024
 17:30-20:30

מהו קורס Linux Fundamentals?

לינוקס היא משפחה של מערכות הפעלה מבוססות UNIX הבנויה על עקרונות הקוד הפתוח ולרוב מופצת בחינם ברשת האינטרנט. מחשבים מבוססים לינוקס מתפקדים בעולם גם בתור עמדות עבודה אך בעיקר בתפקידי שרת מגוונים. המערכת מתאפיינת באפשרויות התאמה אישית כמעט בלתי מוגבלות מה שמאפשר לשרתי לינוקס התאמה מיטבית לתפקיד אותו הם מבצעים. למערכות לינוקס חשיבות מיוחדת גם בעולם אבטחת המידע.
מטרת הקורס היא הכשרת אנשי מקצוע מתחום הIT  לשליטה בהתקנה, הגדרה ותחזוקה שוטפת של מערכות לקוח ושרת המבוססות על לינוקס.

תיאור הקורס

הקורס יתמקד בנושאים הבאים:

 •  File System
 • Linux Structure
 •  Manipulating Files
 • File Security
 • VI Text Editor
 •  Bash
 • Network Basics

היקף שעות

40 שעות אקדמיות, 8 מפגשים.

קהל יעד ותנאי קבלה

 • משתמשי לינוקס, מתכנתים ומנהלי רשת
 • ידע במושגים כלליים של מערכת הפעלה

שאלות נפוצות על קורס Linux Fundamentals

תוכנית לימודים

1
צורה
Introduction to Linux

Module 1

 • Linux History
 • Linux Vendor Distribution Chart
 •  Operating System Core
 •  Logging in, Changing Password, Password Command
 •  Command Structure, Simple Commands
 •  Control Characters
 •  Main Pages

Introduction to Linux

2
צורה
The File System

Module 2

 • The Linux File System Structure
 • Pathnames and Directories
 •  Displaying hidden files, File Types, Long Listing
 •  Meta-characters
 •  Asterisk, Question Mark, Square Brackets

The File System

3
צורה
Manipulating Files and Directories

Module 3

 •  Determining File Type
 •  Displaying File Content Using cat, more, head, tail
 •  Counting using wc
 •  Comparing Files Using diff
 •  File and Directory Name Conventions
 •  Creating Files and Directories
 •  Copying Files, Moving and Renaming Files
 •  How Information is Stored on the Disk?
 •  Inode Numbers
 •  Links

Manipulating Files and Directories

4
צורה
File Security

Module 4

 •  Security Overview
 • Linux Accounts
 •  File Ownership
 • Directory and File Access Modes
 • Symbolic Mode, Octal (Absolute) Mode

File Security

5
צורה
VI Text Editor

Module 5

 •  The VI Command
 • VI Modes, Insert Mode
 •  Curser Movement Command
 •  Command Mode
 •  Delete Commands, Change Commands
 •  Cut, Copy and Paste Command
 •  Last-line Mode
 •  Search and Replace
 •  File Commands
 •  VI Options

VI Text Editor

6
צורה
Shell Overview

Module 6

 • Introduction to Shell (BASH)
 •  Aliases
 •  Shell commands
 •  Environment commands
 •  Shell Initialization Files

Shell Overview

7
צורה
Redirections and Pipes

Module 7

 •  Standard Input, Output and Error
 •  Redirecting Standard Output, Error and Input
 •  Appending to File
 •  File Overwrite Protection
 •  Multiple Redirections
 •  Merging Standard Output With Standard Error
 •  Pipes

Redirections and Pipes

8
צורה
Power Tools

Module 8

 • Regular Expressions
 •  Commands: find, grep, cut, sort, uniq
 • Text Manipulation with the tr Command and sed Command

Power Tools

9
צורה
Process Management

Module 9

 • Process Hierarchy
 •  Processes and PIDs
 •  Process Life Line
 •  Managing Jobs
 •  Signaling with kill
 •  I/O Considerations
 • Batch Processes – The at Command
 •  Listing and Deleting at Jobs

Process Management

10
צורה
Network Basics

Module 10

 • Client Server
 • Telnet
 •  Trust
 •  rlogin
 •  rcp and rsh

Network Basics

הרשמה לקורס


  שיחה עם נציג

  דילוג לתוכן