Cyber security for organizations

40 שעות

למועד הקרוב
קהל יעד
  • הקורס מתאים לחסרי רקע אשר מעוניינים להכיר את עולם אבטחת המידע באמצעות תרגול מעשי.

על הקורס

תכנית לימודים

בשנים האחרונות הופכת אבטחת "מרחב הסייבר" לחיונית ביותר, בפרט נוכח העולם המודרני שבו אנו חיים. מציאות זו הופכת את אבטחת הסייבר למשימה חשובה ביותר עבור הארגון, אך גם מאתגרת לא פחות, לנוכח החשיבות וצורך בהבנת ההשפעות של תקיפות הסייבר על הארגון, וכן בהבנת מנגנון התגוננות יעיל יותר כנגד התקיפות הללו. במסגרת קורס זה המשתתפים ירכשו ידע מקצועי, ומעשי בעולם אבטחת המידע על שלל מאפייניו.

לייעוץ מקצועי והרשמה השאירו פרטים